د فابریکې سفر

ګودام

DSC05446
DSC05439
DSC05443
DSC05456
DSC05464

د فابریکې انځور ښودنه

DSC05275
DSC05276
DSC05239
 • DSC05262
 • DSC05264
 • DSC05256
 • DJI_0510
 • DJI_0512
 • DJI_0516
 • DJI_0518
 • DSC05366
 • DSC05355
 • DSC05360
 • DSC05322
 • DSC05282
 • DSC05283
 • DSC05285
 • DSC05286
 • DSC05292
 • DSC05293
 • DSC05295
 • DSC05302
 • DSC05303
 • DSC05308
 • DSC05313
 • DSC05327
 • DSC05332
 • DSC05335
 • DSC05339
 • DSC05344
 • WORKSHOP OFFICE

  د ورکشاپ دفتر

 • WHITE EMBRYO REGION

  د سپینې جنین سیمه

 • BACK CUTTING

  شاته پرې کول

 • BACK CUTTING

  شاته پرې کول

 • BACK CUTTING

  شاته پرې کول

 • WEAVING WORKSHOP

  د اوبدلو ورکشاپ

 • WEAVING WORKSHOP

  د اوبدلو ورکشاپ

 • WEAVING WORKSHOP

  د اوبدلو ورکشاپ

 • WEAVING WORKSHOP

  د اوبدلو ورکشاپ

 • WEAVING WORKSHOP

  د اوبدلو ورکشاپ

 • WEAVING WORKSHOP

  د اوبدلو ورکشاپ

 • CLOTH INSPECTING MACHINE

  د جامو د معاینې ماشین

 • CLOTH INSPECTING MACHINE

  د جامو د معاینې ماشین

 • SHRINKING MACHINE

  د کمیدو ماشین

 • SHRINKING MACHINE

  د کمیدو ماشین

 • SHRINKING MACHINE

  د کمیدو ماشین

 • SPREADER

  سپریډر

 • SPREADER

  سپریډر

 • CLOTH CUTTING MACHINE

  د ټوکر پرې کولو ماشین

 • CLOTH CUTTING MACHINE

  د ټوکر پرې کولو ماشین

 • SEWING AREA

  د ګنډلو ساحه

 • SEWING AREA

  د ګنډلو ساحه

 • SEWING AREA

  د ګنډلو ساحه

 • SEWING AREA

  د ګنډلو ساحه

 • FINISHED PRODUCT AREA

  بشپړ شوي محصول ساحه

 • PATTERN MACHINE

  د پیټرن ماشین

 • PATTERN MACHINE

  د پیټرن ماشین

 • IRONING AREA

  د اوسپنې ساحه

 • IRONING AREA

  د اوسپنې ساحه

 • PACKING AREA

  د بسته بندۍ ساحه